Photo

KBS교향악단과 함께하는 제7회 여수음악제 개막연주회 (지휘: 정명훈, 첼로: 한재민)

  • Data : 2023-09-02
  • Conductor : 정명훈 Myung-Whun Chung
  • Perform with : 한재민 Jae-Min Han

01.JPG

 

02.JPG

 

03.JPG

 

04.JPG

 

05.JPG

 

06.JPG

 

07.JPG

 

08.JPG

 

09.JPG